Adonit Auto-Clamping Wireless Car Charger Support

Warranty

รุ่นที่สามารถใช้งานได้กับแท่นชาร์จไร้สาย:

มือถือ Apple:
iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus


มือถือ Samsung:
Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus,
S7 Samsung Edge Note 7 & 8

แท่นชาร์จไร้สายสามารถรองรับการชาร์จแบบด่วนได้หรือไม่

ได้ แท่นชาร์จไร้สายสามารถรองรับการชาร์จแบบด่วนได้โดยใช้อะแดปเตอร์ QC 2.0/3.0/4.0

 

แท่นชาร์จไร้สายสามารถรองรับสมาร์ทโฟนได้กี่ขนาด

แท่นชาร์จไร้สายในรถยนต์จะสามารถรองรับได้เฉพาะโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาด 4.5” ขึ้นไปเท่านั้น

แท่นชาร์จไร้สายของ Adonit ใช้ระบบชาร์จไร้สายแบบใด

แท่นชาร์จไร้สายในรถยนต์จะใช้มาตรฐานแบบ Qi

 

เราจะแก้ปัญหาอย่างไรหากระบบยึดจับอัตโนมัติไม่ทำงาน:

● โปรดถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบยึดจับอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
● โปรดแน่ใจว่าอะแดปเตอร์ในรถยนต์สามารถรองรับ 5V 2A หรือ QC2.0:
● หากอะแดปเตอร์ในรถยนต์ไม่สามารถรองรับ 5V 2A หรือ QC2.0 ระบบชาร์จไร้สายหรือระบบยึดจับอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติ
● โปรดตรวจสอบสมาร์ทโฟนของคุณว่าครอบคลุมอินฟราเรดเซ็นเซอร์ทั้งหมด

6. เราจะแก้ปัญหาอย่างไรหากระบบชาร์จไร้สายไม่ทำงาน:

● โปรดถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไร้สายสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
● โปรดลบอุปกรณ์ USB ชนิดอื่นออกจากอะแดปเตอร์ในรถยนต์ของคุณ อะแดปเตอร์อาจไม่สามารถรองรับระบบชาร์จแบบหลายอุปกรณ์
● โปรดแน่ใจว่าอะแดปเตอร์ในรถยนต์สามารถรองรับ 5V 2A หรือ QC2.0:
● หากอะแดปเตอร์ในรถยนต์ไม่สามารถรองรับ 5V 2A หรือ QC2.0 ระบบชาร์จไร้สายหรือระบบยึดจับอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติ
● หมายเหตุ: โทรศัพท์บางรุ่นจะตอบสนองช้าลงเล็กน้อยเมื่อวางบนแท่นชาร์จไร้สายในรถยนต์ เนื่องจากระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์

ชุดแท่นชาร์จไร้สายนี้มีอุปกรณ์เสริมชนิดใดบ้าง

แท่นชาร์จไร้สายในรถยนต์ / แท่นยึดกับช่องระบายอากาศ / ด้ามจับสูญญากาศ / สาย USB / คู่มือการใช้งาน
อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วแบบ USB สำหรับรถยนต์ (เสริม)

แท่นยึดกับช่องระบายอากาศสามารถรองรับได้กี่กรัม

แท่นยึดกับช่องระบายอากาศสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 800 .

เมื่อชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยแท่นชาร์จไร้สาย สมาร์ทโฟนจะมีสัญญาณบอกปัญหาอะไรหรือไม่

ไม่ เมื่อคุณตั้งค่าแท่นชาร์จไร้สายในรถยนต์ โปรดแน่ใจว่าสัญญาณของสมาร์ทโฟนไม่มีปัญหาใดๆ และสามารถทำงานได้